Grupa Welding Alloys

Wizja i wartości

Zobowiązanie Welding Alloys

Ciągły rozwój Welding Alloys zawdzięczamy poświęceniu się naszym produktom, relacjom z Klientami oraz naszym pracownikom.

Aby odnieść sukces, koncentrujemy się na zatrudnianiu zmotywowanych, utalentowanych, kompetentnych i wykształconych ludzi, którzy potrafią zainicjować i kontrolować ciągle zmieniające się, i wymagające środowisko pracy, jakie występuje w naszej szybko rozwijającej się firmie.

Uważamy, że nasi pracownicy są częścią naszej przewagi nad konkurencją i wierzymy, że wspólne wartości, według których postępujemy są niezbędne do ciągłego rozwoju.

Wizja Welding Alloys

Zawsze być wiodącym dostawcą zaawansowanych materiałów spawalniczych, zautomatyzowanego wyposażenia do napawania i inżynierskich rozwiązań w dziedzinie zabezpieczenia przed zużyciem.

Podstawowe wartości

 • Innowacyjność
  Używamy naszych umiejętności technicznych do zaprojektowania i wyprodukowania innowacyjnych produktów i rozwiązań, które zapewnią naszym klientom 100% satysfakcji.
 • Jakość i doskonałość obsługi
  Skupiamy się na dostarczaniu najlepszej jakości usług, wiodących w branży oraz rzetelnego wsparcia technicznego.
 • Orientacja na Klienta
  Stawiamy Klientów na pierwszym miejscu, słuchamy aktywnie ich potrzeb i pełnimy rolę partnera w dążeniu do perfekcji.
 • Etyka
  Pracujemy w otwartym, bezpiecznym i przyjemnym środowisku, w którym zaufanie, uczciwość i integracja przeważają, a wysokie standardy zawodowe i etyczne są przestrzegane.
 • Wzrost
  Spełniając powyższe wytyczne, będziemy rozwijać się jako firma, zespół
  oraz indywidualnie.

Zasady biznesu

 • Grupa powinna postępować odpowiedzialnie celem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu swoich pracowników.
 • Powinno zachęcać się wszystkich pracowników do rozwoju i zaangażowania w firmie.
 • Grupa powinna zobowiązać się do zmniejszenia ilości powstających odpadów i ilości zużycia energii oraz promocji stałego rozwoju środowiska pracy. 
 • Grupa powinna zachować kulturę jako wartość dodaną poprzez utrzymywanie bliskich relacji z klientami oraz znalezienie ekonomicznych rozwiązań na potrzeby Klientów.
 • Grupa powinna posiadać silny i efektywny zarząd idący z duchem rywalizacji na rynku.
 • Wszyscy pracownicy powinni demonstrować ciągłą zdolność przystosowania się do zmian technologicznych i rynkowych w zależności od potrzeb.
 • W Grupie powinna istnieć kultura, w ramach której zachęca się do zgłaszania i wdrażania nowych pomysłów.
 • Firma powinna wykazywać dobre stosunki sąsiedzkie w swoich społecznościach lokalnych.
Wyślij zapytanieKontakt

Aktualności i Wydarzenia

2019-09-05 14_54_42-Greenshot capture form.png
05/09/2019

Our wear plates have been installed on the TBM Federica!

News coffee.jpg
27/06/2019

Our semestrial Newsletter is here!

IMG_20190411_1151501mini.jpg
24/06/2019

With more and more Netsuite enabled sites and new projects continuing to get started, it was time to put the team in line on common goals. To achieve this, Netsuite’s IT team met in early April at Welding Alloys France for a week of Netsuite implementation workshops.