ลวดเชื่อมเวลดิ้ง อลอยส์

Joining Electrodes

  Typical all-welded metal analysis
  C Mn Si Cr Ni Mo Cu Fe Nb W P S N V
SPEEDARC 6013-E
Product Datasheet
<0,1 0.45 0.4                      
GROOVALLOY-E
Product Datasheet
Pas d'analyse
SPEEDARC 7018-E
Product Datasheet
<0,1 1.1 0.4               0.025 0.025    
SPEEDARC HLE 620-E
Product Datasheet
<0,1 1.4 0.5 0.3 1.5 0.3                
SPEEDARC 7016-E
Product Datasheet
<0,1 0.9 0.7                      
SPEEDARC 7018-1-E
Product Datasheet
<0,1 1.1 0.4                      
SPEEDARC HLE 550-E
Product Datasheet
<0,1 1.1 0.5 0.1 0.8 0.3                
SPEEDARC HLE 700-E
Product Datasheet
<0,1 1.5 0.4 0.4 2.1 0.5                
SPEEDARC Ni1-E
Product Datasheet
<0,12 1.1 0.5                      
TETRA 904L-E
Product Datasheet
<0,03 1.4 0.8 20.5 25 4.5 1.5              
TETRA 22 9 3L-E
Product Datasheet
0.03 1 0.9 22 9 3             0.18  
TETRA 308L-E
Product Datasheet
<0,03 0.7 0.8 19 9.5                  
TETRA 316L-E
Product Datasheet
<0,03 0.7 0.8 18.5 12 2.7                
TETRA 309LMo-E
Product Datasheet
<0,03 0.7 0.8 22.5 12.5 2.3                
TETRA 309L-E
Product Datasheet
<0,03 0.7 0.8 22.5 12.5                  
TETRA B 310-E
Product Datasheet
0.1 2.3 0.5 25.5 20.5     Bal            
TETRA 310-E
Product Datasheet
<0,12 2.2 0.5 25.5 20.5     Bal            
TETRA 312-E
Product Datasheet
0.1 0.6 1 29 9.5 0.5                
TETRA 307-E
Product Datasheet
0.1 4.5 1.2 18 8                  
CAST IRON Bi NIFe-E
Product Datasheet
1.3 0.3 0.8   55     Bal            
DILVIN-E
Product Datasheet
0.05 0.4 0.5                 0.02   10
CAST IRON Ni-E
Product Datasheet
0.6 0.2 0.5   Bal   0.6 6            
GAMMA 182-E
Product Datasheet
<0,04 6 0.4 16.5 Bal 0.2   6 2          
ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

MC-web.jpg
23/08/2021

Back in 2019, Welding Alloys Far East (WAFE), received VRM coal mill rollers from a local power plant for hardfacing.

wad-award-thumbnail.png
19/07/2021

The IntegraTM services team at Welding Alloys Deutschland have been honoured for their exemplary work and safety-oriented execution of an on-site intervention in 2020.

 

SprayClad.jpg
16/07/2021

The Welding Alloys Group is pleased to launch a unique thermal spray solution for applications in the Waste to Energy, Biomass and Fossil Fuel boilers. This process is suitable for black liquor boilers, fume extraction hoods and ducts in the steel industry, and can be tailored for a large range of other applications, including abrasion, corrosion and erosion at room temperature.