ลวดเชื่อมเวลดิ้ง อลอยส์

Anti-Abrasion

  Typical all-welded metal analysis     
Hardness - 3 layers deposit
  C Mn Si Cr Nb Mo W V Fe Ti B Ni  
HARDFACE HC
Product Datasheet
5 1.5 1.5 27                 58-64 HRC
HARDFACE HCNB
Product Datasheet
 >4 0.1 1.5 >20         Bal.       63 HRC
HARDFACE CN
Product Datasheet
5 0.5 1 22 7               62-64 HRC
HARDFACE CNV
Product Datasheet
5.5 0.5 1.5 22 6 5.5 2 1         65 HRC
HARDFACE DIAMOND
Product Datasheet
>5 0.5 1.2 >10 +     + Rem.       60-65 HRC
HARDFACE HC333
Product Datasheet
3.5 0.2 1 32.5   0.5             60 HRC
HARDFACE TIC
Product Datasheet
2 1.2 1.2 7.3   1.2   0.2   5.5   1 57-60 HRC
HARDFACE BN
Product Datasheet
0.5 2 1.3           Bal   4.5 2 60-65 HRC
ROBODUR BN
Product Datasheet
 0.5 1.0 0.2           Bal   4.8 1.4 60-65 HRC
HARDFACE BNC
Product Datasheet
2.5 2 0.6 11.5 5           2.2   64-68 HRC
HARDFACE NCWB
Product Datasheet
1.1 0.8 0.8 22 3.5 3.5 6       +   64-68 HRC
HARDFACE STEELCARBW
Product Datasheet
Steel matrix + WC 52-62 HRC
HARDFACE NICARBW
Product Datasheet
Nickel base matrix + WC 52-62 HRC
HARDFACE STAINCARBW
Product Datasheet
Stainless steel matrix + WC 52-62 HRC
ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

MC-web.jpg
23/08/2021

Back in 2019, Welding Alloys Far East (WAFE), received VRM coal mill rollers from a local power plant for hardfacing.

wad-award-thumbnail.png
19/07/2021

The IntegraTM services team at Welding Alloys Deutschland have been honoured for their exemplary work and safety-oriented execution of an on-site intervention in 2020.

 

SprayClad.jpg
16/07/2021

The Welding Alloys Group is pleased to launch a unique thermal spray solution for applications in the Waste to Energy, Biomass and Fossil Fuel boilers. This process is suitable for black liquor boilers, fume extraction hoods and ducts in the steel industry, and can be tailored for a large range of other applications, including abrasion, corrosion and erosion at room temperature.