ลวดเชื่อมเวลดิ้ง อลอยส์

Constructional low alloy steels

  Typical all-welded metal analysis      
  C Mn Si Al Fe Cr Ni Cu Mo S P Nb V N
ROBOFIL T4*
Product Datasheet
0.2 0.55 0.2 1.3                    
SPEEDARC T4*
Product Datasheet
0.2 0.55 0.2 1.3                    
SPEEDARC T11*
Product Datasheet
0.1 0.5 0.3 1.4                    
ROBOFIL R 71+
Product Datasheet
0.04 1.2 0.4                      
ROBOFIL KX71T1+
Product Datasheet
0.05 1.3 0.5                      
ROBOFIL M 70
Product Datasheet
0.05 1.5 0.65                      
ROBOFIL M 71
Product Datasheet
0.07 1.4 0.5                      
ROBOFIL B 71
Product Datasheet
0.06 1.4 0.4                      
ROBOFIL M 71Zn
Product Datasheet
0.1 1.6 0.6   Bal                  
ROBOFIL M 71Cu
Product Datasheet
0.05 1.1 0.5     0.5 0.4 0.4            
ROBOFIL R Ni1+
Product Datasheet
0.04 0.1 0.4       0.9              
ROBOFIL R Ni1SR
Product Datasheet
0.06 1.2 0.4       0.9              
ROBOFIL M Ni1
Product Datasheet
0.05 1.3 0.6       0.9              
ROBOFIL B Ni1
Product Datasheet
0.06 1.4 0.4       1.1              
ROBOFIL R NiMo+
Product Datasheet
0.04 1.6 0.3       1.8   0.15          
ROBOFIL M NiMo
Product Datasheet
0.05 1.6 0.4       1.6   0.3          
ROBOFIL B NiMo
Product Datasheet
0.05 1.4 0.4       1.2   0.4          
ROBOFIL R 690
Product Datasheet
0.05 1.8 0.3       2.2   0.15          
ROBOFIL R 690+
Product Datasheet
0.05 1.85 0.3       2.2   0.35          
ROBOFIL M 700
Product Datasheet
0.06 1.5 0.5     0.5 2.5   0.5          
ROBOFIL B 700
Product Datasheet
0.05 1.4 0.4     0.3 2.4     0.015 0.005      
ROBOFIL M Mo
Product Datasheet
0.06 1.2 0.4           0.5          
ROBOFIL M CrMo1
Product Datasheet
0.06 0.8 0.3     1.2     0.5          
ROBOFIL B CrMo1
Product Datasheet
0.06 1.1 0.4     1.2     0.5          
ROBOFIL M CrMo2
Product Datasheet
0.06 0.8 0.3     2.3     1          
ROBOFIL B CrMo2
Product Datasheet
0.06 0.8 0.3     2.3     1          
ROBOFIL B P91
Product Datasheet
0.12 0.7 0.3 0.002   10 0.3 0.05 1 0.005 0.007 0.06 0.23 0.05

(*) Open-arc flux cored wires

ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

MC-web.jpg
23/08/2021

Back in 2019, Welding Alloys Far East (WAFE), received VRM coal mill rollers from a local power plant for hardfacing.

wad-award-thumbnail.png
19/07/2021

The IntegraTM services team at Welding Alloys Deutschland have been honoured for their exemplary work and safety-oriented execution of an on-site intervention in 2020.

 

SprayClad.jpg
16/07/2021

The Welding Alloys Group is pleased to launch a unique thermal spray solution for applications in the Waste to Energy, Biomass and Fossil Fuel boilers. This process is suitable for black liquor boilers, fume extraction hoods and ducts in the steel industry, and can be tailored for a large range of other applications, including abrasion, corrosion and erosion at room temperature.