ลวดเชื่อมเวลดิ้ง อลอยส์

การจัดเก็บและการจัดการ

ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์มีส่วนประกอบของผงอัลลอยส์ที่สามารถดูดซับความชื้นซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเชื่อมได้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ด้วยการปฏิบัติตามกระบวนการจัดเก็บและจัดการหรืออาจแก้ไขโดยใช้วิธีอบแห้งใหม่อีกครั้ง

ลวดเชื่อมคอร์แบบไร้รอยต่อไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บและวิธีแก้ไขโดยการอบแห้งนี้ เมื่อท่านใช้ลวดเชื่อมคอร์แบบไร้รอยต่อ

การจัดเก็บ

 • ให้เก็บลวดเชื่อมคอร์ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมที่ปิดสนิทและไม่เสียหาย
 • เก็บไว้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้หลักการ “สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน”
 • ต้องไม่เก็บลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์เกินกว่า 5 ปี ลวดเชื่อมที่เก่ากว่าต้องนำมาอบแห้งใหม่อีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
 • อุณหภูมิในห้องเก็บคงที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความแปรผันของอุณหภูมิต้องไม่เกิน ± 5°C
 • อุณหภูมิต้องไม่ตกลงต่ำกว่า 15°C ความชื้นสัมพัทธ์ต้องไม่เกิน 60% ที่ 15 – 25°C หรือ 50 % ที่ 25°C – 35°C

การจัดการ

 • ต้องทำการเชื่อมที่อุณหภูมิห้องและในภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
 • หากความชื้นสัมพัทธ์เกิน 60 % ต้องไม่ปล่อยลวดเชื่อมไว้โดยไม่มีการคลุมป้องกันเกิน 24 ชั่วโมง
 • เมื่อนำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมแล้ว ต้องใช้ลวดเชื่อมฟลักซ์คอร์ภายใน 72 ชั่วโมง
 • ระหว่างเปลี่ยนกะการทำงาน ต้องเก็บม้วนลวดเชื่อมไว้ในถุงพลาสติก ในสภาวะการเก็บรักษาตามที่ระบุไว้ข้างต้น ความชื้นสัมพัทธ์ต้องไม่เกิน 50 %

การอบแห้งใหม่อีกครั้ง

 • ควรอบแห้งลวดเชื่อมที่ได้รับผลกระทบจากความชื้นใหม่อีกครั้งที่อุณหภูมิ 140 – 200°C เป็นเวลา 2 – 12 ชั่วโมง รอบที่แนะนำคือ 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 150°C
 • สามรถอบแห้งใหม่ได้สูงสุด 6 รอบ
 • ลวดเชื่อมคอร์ที่ขึ้นสนิมและ/หรือถูกน้ำอย่างรุนแรงหรือสัมผัสอากาศนานเกินไปจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ต้องถูกกำจัดทิ้งไป
ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

MC-web.jpg
23/08/2021

Back in 2019, Welding Alloys Far East (WAFE), received VRM coal mill rollers from a local power plant for hardfacing.

wad-award-thumbnail.png
19/07/2021

The IntegraTM services team at Welding Alloys Deutschland have been honoured for their exemplary work and safety-oriented execution of an on-site intervention in 2020.

 

SprayClad.jpg
16/07/2021

The Welding Alloys Group is pleased to launch a unique thermal spray solution for applications in the Waste to Energy, Biomass and Fossil Fuel boilers. This process is suitable for black liquor boilers, fume extraction hoods and ducts in the steel industry, and can be tailored for a large range of other applications, including abrasion, corrosion and erosion at room temperature.