เวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ป

ร่วมงานกับเวลดิ้ง อลอยส์

ดู ตำแหน่ง งาน ทั้งหมด

เหตุผล ที่ ร่วม งาน กับ เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ กรุ๊ป

ไม่ ว่า คุณ กำลัง คิด จะ เปลี่ยน งาน มอง หาความ ท้าทาย ใหม่ ๆ หรือ เพิ่ง หา งาน หลังจาก เพิ่ง เรียน จบ ไม่ นาน เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ มี ตำแหน่ง งาน ที่ น่า สนใจ มากมาย หลาย ระดับ

หาก คุณ ต้องการ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ บริษัท ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ซึ่ง จะ มอบ โอกาส ใน การ เรียน รู้ และ พัฒนา รวม ถึง สภาพ แวดล้อม การ ทำงาน ที่ ยอด เยี่ยม ให้ แก่ คุณ แล้ว ล่ะ ก็ เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ คือ ที่ ใช่ ใช่

เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ ยัง คง พัฒนา อย่าง เข้มแข็ง มาก ขึ้น เรื่อย ๆ อัน เนื่อง มา จาก ความ สามารถ ของ บุคลากร และ เทคโนโลยี ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ของ เรา

สนับสนุน ตั้งแต่ จุด เริ่ม ต้น - เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ อะ คา เด มี

เรา เข้าใจ ดี ว่า การ ชักนำ พนักงาน ใหม่ ๆ เข้า สู่ องค์กร เป็น เรื่อง สำคัญ เรา จึง พัฒนาการ เรียน รู้ ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ เรียก ว่า เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ อะ คา เด มี นอกจาก นี้ อะ คา เด มี ยัง เป็น ห้อง สำหรับ สำหรับ ต้องการ เรียน รู้ เกี่ยว กับ ผลิตภัณฑ์ และ ขั้น ตอน การ ขาย ของ บริษัท ให้ ดี ขึ้น ขึ้น ทั้ง การ เรียน รู้ ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และ โปรแกรม การ ให้ ความ รู้ แก่ พนักงาน ช่วย ให้ พนักงาน ใหม่ ได้ รับ เครื่องมือ และ ข้อมูล ที่ จำเป็น อย่าง ครบถ้วน ซึ่ง ทำให้ ทำให้ ความ มั่นใจ และ ทำงาน ใน ตำแหน่ง หน้าที่ ของ ต้น ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ

วิธี การ เรียน รู้ และ พัฒนา

พนักงาน ของ เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ ล้วน แล้วแต่ เป็น บุคคล ที่ มี ความ สามารถ และ ความ เป็น มือ อาชีพ ซึ่ง ช่วย ให้ บริษัท มี ความ เติบโต และ ความ สำเร็จ ผ่าน ทาง แนวคิด ความ อุทิศ ทุ่มเท และ นวัตกรรม ใหม่ ๆ ที่ นำ เสนอ เว ดิ้ ดิ้ ลอย ส์ กรุ๊ป จึง ส่งเสริม ให้ พนักงาน เรียน รู้ และ พัฒนา ใน เรื่อง ที่ เกี่ยว กับ งาน ใน ตำแหน่ง เพื่อ พัฒนา ทักษะ และ ความ รู้ ที่ มี อยู่ ให้ ดี ขึ้น ซึ่ง จะ ส่ง ผล ต่อ ความ เติบโต และ ความ สำเร็จ ของ บริษัท ด้วย เช่น กัน ภาค ภาค ความ สามารถ ที่ หลากหลาย และ ทักษะ ที่ สูงส่ง ของ พนักงาน ของ เรา เสมอ

วัฒนธรรม สากล

เนื่องด้วย เรา มี พนักงาน กว่า 1,000 คน และ สาขา 28 แห่ง ทั่ง โลก เว ล ดิ้ ง อ ลอย ส์ กรุ๊ป จึง ถือว่า เป็น บริษัท ระดับ โลก

อย่างแท้จริง สิ่งนี้ ทำให้ เรา สาม รถ ใช้ ประโยชน์ จาก ความ รู้ ที่ สั่งสม มา นาน ของ เรา ใน การ พัฒนาการ พัฒนาการ บริการ แก่ ลูกค้า ให้ ดี ยิ่ง ขึ้น และ สร้าง งาน ที่ หลากหลาย ให้ แก่ พนักงาน พร้อม โอกาส ก้าวหน้า ใน ระดับ โลก

ตำแหน่ง งาน ของ เรา

Job title Rental Job description
ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

VRM.jpg
24/09/2020

The Covid-19 pandemic has created many challenges for businesses around the globe. During the crisis Welding Alloys has had to adapt and introduced new processes and procedures, to continue on-site operations. Read about a recent project undertaken in the UK.

image0.jpg
17/09/2020

Recently the Welding Alloys machine business has delivered the first of two machine upgrades to our subsidiary in Sweden, Dalforsån.

 

mining small.png
30/03/2020

Increase plant lifetime and reduce costs with Welding Alloys’ preventative maintenance solutions