เวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ป

โครงสร้างองค์กรและแบรนด์

ผังองค์กร

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ปยังมีแบรนด์เสริมที่ได้มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า โดยแต่ละแบรนด์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะด้านที่หลากหลายที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมของคุณ

 

ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

WA-Morocco-Welding.jpg
16/12/2019

Developing our activities in the African market remains a major objective for Welding Alloys.