เวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ป

วิสัยทัศน์และคุณค่า

พันธสัญญาของเวลดิ้ง อลอยส์

ความเติบโตอย่างต่อเนื่องของเวลดิ้ง อลอยส์เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และพนักงานของเรา

เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น เราเน้นการว่าจ้างบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มากด้วยความสามารถ และใส่ใจในรายละเอียดซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เราระลึกเสมอว่าบุคลากรของเราคือความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเรายังเชื่อว่าค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกันมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

Welding Alloys Vision

To continue to be the go-to provider of advanced welding consumables, of automated equipment for wear protection and of engineered wear protection solutions.

ค่านิยมหลัก

ความคิดสร้างสรรค์
เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการ หรือแม้เพียงการเรียนรู้วิธีทำบางสิ่งให้ดีกว่าเดิม

การทำงานเป็นทีม
เราเป็น บริษัท ระดับโลกที่หล่อหลอมวัฒนธรรมและค่านิยมของทีมงาน - การทำงานร่วมกันผลักดันความใฝ่ฝันของเราให้บรรลุเป้าหมายแบบ "เวลดิ้ง อลอยส์ เป็นหนึ่งเดียว"

ความรับผิดชอบ
เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลกระทบ ที่มีต่อเพื่อนบ้าน ผู้ขาย ลูกค้า พนักงาน และครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

จริยธรรม
เราดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผย ปลอดภัย น่าเพลิดเพลิน ภายใต้การปฏิบัติด้วยความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส มาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง

ความใฝ่ฝัน
เรามีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ในภาวะการแข่งขันที่ดีและเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเติบโตทางธุรกิจ

แรงบันดาลใจ
เรามีความมุ่งมั่นในการทำทุกสิ่ง การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำงานร่วมกันในแบบ "เวลดิ้ง อลอยส์ เป็นหนึ่งเดียว"

หลักการทางธุรกิจ

สุขภาพและความปลอดภัย
กรุ๊ป ควรดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อปกป้องสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน
ควรส่งเสริมการพัฒนาพนักงานทุกคนและการส่งเสริมความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของพนักงานที่มีต่อกรุ๊ป

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุ๊ป จะรักษาความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการลดของเสียและพลังงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ยั่งยืน

ลูกค้าสัมพันธ์
กรุ๊ป ควรรักษาวัฒนธรรมที่มีมูลค่าเพิ่มโดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าและค้นหาวิธีการที่คุ้มค่ากับความต้องการของพวกเขา

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
กรุ๊ป ควรมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันในตลาดเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างยั่งยืน

ความคิดด้านนวัตกรรม
กรุ๊ป และพนักงานทุกคนควรแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกลไกของตลาดตามที่กำหนด

เปิดวัฒนธรรม
ควรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้มีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และได้รับการยอมรับ

การรับรู้ของชุมชน
กรุ๊ปควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ดีในชุมชนท้องถิ่น

ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

cover.jpg
03/01/2022

Welding Alloys Argentina has manufactured and delivered a key set of wear parts for the classifier section of an FLSmidth OK 36.4 Vertical Roller Mill.

Machine.png
04/11/2021

With a Welding Alloys retrofit solution, you benefit from the same great hardware, but with the latest software and technology at a fraction of the cost!

bucketlip.png
26/10/2021

 Welding Alloys Argentina supplied a complete manufactured bucket lip for a Komatsu 470 wheel loader in November 2020.