เวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ป

วิสัยทัศน์และคุณค่า

พันธสัญญาของเวลดิ้ง อลอยส์

ความเติบโตอย่างต่อเนื่องของเวลดิ้ง อลอยส์เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และพนักงานของเรา

เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น เราเน้นการว่าจ้างบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มากด้วยความสามารถ และใส่ใจในรายละเอียดซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เราระลึกเสมอว่าบุคลากรของเราคือความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเรายังเชื่อว่าค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกันมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

Welding Alloys Vision

To continue to be the go-to provider of advanced welding consumables, of automated equipment for wear protection and of engineered wear protection solutions.

ค่านิยมหลัก

 • นวัตกรรม
  เราใช้จุดแข็งด้านเทคนิคในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ทันสมัยซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด
 • คุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยม
  เรามุ่งมั่นที่มอบบริการและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่มีคุณภาพเหนือกว่าในระดับแนวหน้าของอุสาหกรรม
 • ความใส่ใจลูกค้า
  เราคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ โดยการรับฟังความต้องการและเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด
 • จริยธรรม
  เราดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผย ปลอดภัยและสนุกสนาน โดยยึดมั่นในความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริต และมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมสูงสุด
 • การเติบโต
  จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเติบโตพร้อมผลกำไรในฐานะบริษัท ในระดับทีม และระดับบุคคล

หลักการทางธุรกิจ

 • กลุ่มบริษัทต้องดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
 • กลุ่มบริษัทต้องส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน ความเป็นผู้นำและความอุทิศทุ่มเทของพนักงาน
 • กลุ่มบริษัทต้องมุ่งมั่นในการลดของเสียและการใช้พลังงาน รวมถึงส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ยั่งยืน
 • กลุ่มบริษัทต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและมอบบริการที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • กลุ่มบริษัทต้องมีทีมบริหารที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยพลังแห่งการแข่งขันในตลาด
 • กลุ่มบริษัทและพนักงานทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและตลาดแรงงานตามความจำเป็น
 • ต้องสร้างวัฒนธรรมในการยินดีรับฟังและตอบรับแนวคิดใหม่ๆ
 • กลุ่มบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนของตน
ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

Santa-WAG-news63.png
20/12/2018

Our semestrial Newsletter is here!

63.jpg
19/12/2018

Congratulations to our three winning artists for their ‘Sparky-celebrates-Christmas’ works of art! Thank you to all the Welding Alloys kids for participating :)

IMG_20181017_104502.jpg
10/12/2018

In Thailand and all over Asia, we can see great potential for growth in the sugar cane industry in the coming years, and with a wide range of wear protection solutions for sugar mills, Welding Alloys has the opportunity to be a part of this growth.