เวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ป

วิสัยทัศน์และคุณค่า

พันธสัญญาของเวลดิ้ง อลอยส์

ความเติบโตอย่างต่อเนื่องของเวลดิ้ง อลอยส์เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และพนักงานของเรา

เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น เราเน้นการว่าจ้างบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มากด้วยความสามารถ และใส่ใจในรายละเอียดซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เราระลึกเสมอว่าบุคลากรของเราคือความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเรายังเชื่อว่าค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกันมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

Welding Alloys Vision

To continue to be the go-to provider of advanced welding consumables, of automated equipment for wear protection and of engineered wear protection solutions.

ค่านิยมหลัก

 • นวัตกรรม
  เราใช้จุดแข็งด้านเทคนิคในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ทันสมัยซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด
 • คุณภาพและบริการที่ยอดเยี่ยม
  เรามุ่งมั่นที่มอบบริการและการสนับสนุนด้านเทคนิคที่มีคุณภาพเหนือกว่าในระดับแนวหน้าของอุสาหกรรม
 • ความใส่ใจลูกค้า
  เราคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ โดยการรับฟังความต้องการและเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด
 • จริยธรรม
  เราดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผย ปลอดภัยและสนุกสนาน โดยยึดมั่นในความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริต และมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมสูงสุด
 • การเติบโต
  จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเติบโตพร้อมผลกำไรในฐานะบริษัท ในระดับทีม และระดับบุคคล

หลักการทางธุรกิจ

 • กลุ่มบริษัทต้องดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน
 • กลุ่มบริษัทต้องส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน ความเป็นผู้นำและความอุทิศทุ่มเทของพนักงาน
 • กลุ่มบริษัทต้องมุ่งมั่นในการลดของเสียและการใช้พลังงาน รวมถึงส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ยั่งยืน
 • กลุ่มบริษัทต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและมอบบริการที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • กลุ่มบริษัทต้องมีทีมบริหารที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยพลังแห่งการแข่งขันในตลาด
 • กลุ่มบริษัทและพนักงานทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและตลาดแรงงานตามความจำเป็น
 • ต้องสร้างวัฒนธรรมในการยินดีรับฟังและตอบรับแนวคิดใหม่ๆ
 • กลุ่มบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนของตน
ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

tri-s-rw.png
01/12/2020

In order to best meet the requirements related to the maintenance of urban rail networks, the R&D team at Welding Alloys France has developed a unique cored wire called TRI S RW.

Kiln-Tyre_Repair-Russia.jpg
23/11/2020

WA Russia Integra ™ recently completed a difficult and challenging Kiln Tyre repair for Heidelberg cement in Tula, Russia. The team demonstrated exceptional technical skill to get the plant back up and running on time and to the customers satisfaction.

wafe.jpg
06/11/2020

Our subsidiary in Malaysia reached an impressive milestone this year!